ภาคเอกชนภูเก็ตปั่นจักรยานร่วมลดภาวะโลกร้อน

วันนี้ (20 ต.ค. 52) นายศักดิ์ชาย งานทวี ผู้บริหารโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม To be number one ของโรงแรมฯ ร่วมใจกันขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน  โดยมีนายชชายุทธ์  เพิ่มวงศ์วาฬ  ประธานชมรมจักรยานจังหวัดภูเก็ต สมาชิกชมรมปั่นจักรยาน พนักงานโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชชายุทธ์  กล่าวว่าปัญหาหลักสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกขณะนี้ เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธรรมชาติ และต่อชีวิตมนุษย์ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ มีนโยบายด้านพลังงานระบบการจัดการด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและรู้คุณค่าพลังงาน รวมถึงเป็นการย้ำหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับชมรมปั่นจักรยาน ชมรม RTC To be number one และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมร่วมใจขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กร โดยการสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองอันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเชิญชวนให้พนักงานรักการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและที่สำคัญเพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

สำหรับกิจกรรมร่วมใจขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ของโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เป็นการปั่นจักรยานจากหน้าโรงแรมฯ มุ่งสู่ถนนพังงาสิ้นสุดที่ หาดปลื้มสุข (เกาะสิเหร่) รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

Related Post

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และ โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จับมือร่วมสร้างความยั่งยืน

เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ที่กะรน เป็นร้านแรกที่ตกลงรับผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปจำหน่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.