ภาคเอกชนภูเก็ตปั่นจักรยานร่วมลดภาวะโลกร้อน

วันนี้ (20 ต.ค. 52) นายศักดิ์ชาย งานทวี ผู้บริหารโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม To be number one ของโรงแรมฯ ร่วมใจกันขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน  โดยมีนายชชายุทธ์  เพิ่มวงศ์วาฬ  ประธานชมรมจักรยานจังหวัดภูเก็ต สมาชิกชมรมปั่นจักรยาน พนักงานโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชชายุทธ์  กล่าวว่าปัญหาหลักสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกขณะนี้ เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธรรมชาติ และต่อชีวิตมนุษย์ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ มีนโยบายด้านพลังงานระบบการจัดการด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและรู้คุณค่าพลังงาน รวมถึงเป็นการย้ำหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับชมรมปั่นจักรยาน ชมรม RTC To be number one และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมร่วมใจขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กร โดยการสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองอันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเชิญชวนให้พนักงานรักการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและที่สำคัญเพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

สำหรับกิจกรรมร่วมใจขี่จักรยาน ลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ของโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เป็นการปั่นจักรยานจากหน้าโรงแรมฯ มุ่งสู่ถนนพังงาสิ้นสุดที่ หาดปลื้มสุข (เกาะสิเหร่) รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.