ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล และพลังงานแก่เยาวชน

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล และพลังงานแก่เยาวชน

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและพลังงานแก่เยาวชน
ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและพลังงานแก่เยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต โดยมี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต และดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” โดยคุณราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต และคุณเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 120 คน

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย กล่าวว่า การรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการดูแล อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองอย่างกว้างขวางและเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญสร้างสังคมที่แห่งการสร้างสรรค์ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของเทศบาลนครภูเก็ต

ในขณะที่ คุณราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของเกาะภูเก็ต ช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลธรรมชาติ เพื่อให้คงความสวยงาม เป็นต้นทุนด้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ด้านเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงใย เนื่องจากมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เยาวชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้พลังงานอย่างคุ้นค่า รวมทั้งรู้จักแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการถนอมทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการป้องกันภาวะโลกร้อนอีกด้วย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857315701010092.1073741983.136367659771570]

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

3 มิถุนายน 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.