กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรารักคลองมุดง

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรารักคลองมุดง

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรารักคลองมุดง

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒ์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 “เรารักคลองมุดง” ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และร่วมโยน EM Ball ลงสู่คลองมุดง  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน นักเรียน  กลุ่ม อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861719737236355.1073742001.136367659771570]

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

3 มิถุนายน 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.