บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานเข้าร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ต จัดโดยจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา” ณ บริเวณหาดป่าตอง

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.