ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดนากก ชั้น 2 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง ภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พร้อมด้วย นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นาง สมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม

ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทต.ฉลอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

การจัดฝึกอบรมในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ เพื่อให้การคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

3 มิถุนายน 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.