ทภก.จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

ทภก.จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

ทภก.จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พลังงาน และความรู้ด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมพราว หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

ทภก.จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทภก.จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

Related Post

25 ปีแห่งการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต

25 ปีแห่งการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต

เต่าทะเล 40 ตัว ได้รับการปล่อยสู่ท้องทะเลอันดามันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ใน “กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ประจำปี 2562”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.