ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรม SCB ชวนกันทำดี เก็บขยะชายหาดป่าตอง

นายพิพัฒน์   พงศ์ทิพย์พนัส  ผู้จัดการเขตพื้นที่ภูเก็ต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีชายหาดที่สวยงามเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ภูเก็ต จึงร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยธนาคารฯ ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดโครงการ ภายใต้ชื่อ Beach Cleaning โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดป่าตองในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-13.00 น.

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานธนาคารและ กลุ่มลูกค้าในการทำงานร่วมกัน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคม ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ให้กับประชาชน  และที่สำคัญที่สุดเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตมีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด  เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อผลของการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้การเก็บขยะบริเวณชายหาดป่าตอง เป็นการร่วมกันทำความสะอาดโดยพนักงานของธนาคารและประชาชนทั่วไปจำนวน 300 คน โดยจะมีการรณรงค์รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.