‘แสนสิริ’ ขอแจ้งปรับเวลา การเปิดขายโครงการ

‘แสนสิริ’ ขอแจ้งปรับเวลา การเปิดขายโครงการ

‘แสนสิริ’ ขอแจ้งปรับเวลา การเปิดขายโครงการ อณาสิริ ป่าคลอก และ สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต ที่ สำนักงานขาย ในช่วงระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคมนี้ เป็นเวลา 09.00-16.00 น.

หากลูกค้าต้องการนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1685

โครงการในภูเก็ต มีมาตรฐานการดูแลเป็น มาตรฐานแสนสิริในทุกโครงการ
สำหรับการเตรียมความพร้อมพื้นที่ขาย แสนสิริมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอในทุกจุดอย่างเคร่งครัด

หากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการ
· มีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่พนักงานแสนสิริ ผู้มาติดต่อ และลูกค้าก่อนเข้าโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะงดการเข้าพื้นที่ค่ะ
· มีหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือไว้บริการที่สำนักงานขายตลอดเวลา
· ฝ่ายขายมีการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าประมาณ 1-1.5 เมตร

Related Post

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.