ภูเก็ตประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิส่วนจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิส่วนจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิส่วนจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตโดยมี นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายประคอง รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ตามระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 และตามระเบียบคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 9 คน ได้แก่ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายสุภาพ จีนเมือง การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต นายจรัล ส่างสาร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตและนายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการคือกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายสินค้าบริการควบคุม กำหนดอัตรากำไรสูงสุดหรือกำหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายสินค้าหรือบริการควบคุม กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ กำหนดท้องที่หรือระยะเวลาการใช้บังคับของประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนผลิต จำหน่ายหรือแผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนลด กระบวนการผลิตและวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอก หรือนำเข้ามาในท้องที่ใดท้องที่หนี่ง สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การซื้อ การจำหน่าย การให้บริการ การเก็บรักษา รวมทั้งให้ระงับหรือลดค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้เกินสมควร จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำหน่าย สั่งให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่กำหนดตลอดจนสั่งให้จำหน่ายแก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการกำหนด ห้ามจำหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพสินค้า บริการควบคุมเกินปริมาณที่กำหนดและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนหรือครอบครองสินค้าหรือบริการควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.