ประธานหอการค้าภูเก็ตระบุภาครัฐต้องมีความชัดเจนปัญหานอมินี

นายแพทย์ ศิริชัย  ศิลปอาชา  ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติโดยใช้คนไทย เป็นนอมินี ว่าเรื่องนี้มีมานานแล้วและถ้ามีการตรวจสอบกันจริงเชื่อว่ามีเป็นส่วนใหญ่เพราะ ที่ผ่านมาในเรื่องของกฎหมายนั้น ได้เปิดช่องอยู่แล้ว  โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นร้อยละ51ต่างชาติถือหุ้น ร้อยละ49 จะมีสิทธิที่จะซื้อที่ดินได้แล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการถือครอง ทรัพย์สินของชาวต่างชาติถ้าไม่ต้องการให้ต่างชาติมีสิทธิในการถือครองที่ดิน ควรที่จะมีการระบุหรือกำหนดกฎระเบียบ กฎหมายออกมาให้ชัดเจนว่าบริษัทที่จะถือครองที่ดินได้นั้น จะต้องเป็นบริษัท ที่จดทะเบียนโดยคนไทย 100 %  ส่วนบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติกำหนดให้เป็นการเช่าตั้งแต่ 30-90 ปีน่าจะแก้ปัญหาได้

ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าเชื่อว่าถ้าภาครัฐมีความชัดเจนในเรื่องของกฏระเบียบในส่วนของต่างชาติ ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนนั้นก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว แต่เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้เค้าก็ต้องพยายามที่จะทำเพื่อสร้างความมั่น คงในกิจการของตัวเอง  แต่ที่สำคัญรัฐจะต้องมีความชัดเจนเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบเรื่องนอมินีนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่ จะเข้ามาลงทุนอย่างแน่นอน

เพราะนักลงทุนไม่มีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาลงทุน เนื่องจากนโยบายของรัฐไม่ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำนอกเหนือจากการตรวจสอบเรื่องของนอมินีคือเรื่อง ของความชัดเจนว่าจะให้บริษัทที่จดทะเบียนร้อยละ51หรือร้อยละ49 ครอบครองที่ดินได้หรือไม่ หรือให้ถือครองได้เฉพาะบริษัทคนไทยแท้เท่านั้น ถ้ามีความชัดเจนและมีความเท่าเทียมกัน ไม่น่าจะส่งผลกระทบแต่จะต้องมีการแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการดำเนินเพื่อไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน เพราะอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสิงคโปร์ก็ไม่ได้อนุญาตให้ ต่างชาติถือครองที่ดิน แต่อนุญาตให้เช่าในระยะยาวแทน

Related Post

โรคใบติดในทุเรียน: ภัยร้ายที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวังในสวนทุเรียน

โรคใบติดในทุเรียน: ภัยร้ายที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวังในสวนทุเรียน

ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรไทย แต่ใช่ว่าการปลูกทุเรียนจะสามารถปลูกได้ง่ายๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.