ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยแคมเปญ I Love Phuket…Save Phuket


ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เปิดตัวแคมเปญใหม่ “I Love Phuket…Save Phuket” เพื่อมุ่งรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาสิ่งแวดล้อม และท้องทะเลภูเก็ต ด้วยการหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆภายในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับถุงผ้าฟรี หรือสนใจซื้อได้ในราคาใบละ 100 บาท เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.