ภูเก็ต เตรียมจัดงานมหกรรม OTOP ประจำปี 2558

ภูเก็ต เตรียมจัดงานมหกรรม OTOP ประจำปี 2558

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket ประจำปี 2558  ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัด OTOP  กระตุ้นเศรษฐกิจไทย”  29 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2558 นี้
จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัด OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 นี้

วันที่ 24 ก.ค.58 ณ บริเวณลานคอนกรีตบริษัทอนุภาษและบุตร  ถนนหลวงพ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย  นางวรรณธนา  ไฝสีดำ  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และนางนวลจันทร์  สามารถ  ประธานเครือข่าย OTOP   จังหวัดภูเก็ต  ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน  มหกรรม OTOP Phuket  ประจำปี 2558  ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558  ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัด OTOP  กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด  และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ให้มีการพัฒนาด้านการผลิตที่ได้มาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย และถูกหลักอนามัยแก่ผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดระยะเวลา 7 วัน 7 คืน ประกอบไปด้วย การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 120 บูธ / การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 20 บูธ  /การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายของจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 30 บูธ  และยังมีการแสดงแสงสีเสียง   การแสดงศิลปวัฒนธรรมของฝั่งอันดามัน ตลอดจนการแสดงดนตรีของนักเรียน  นักศึกษา  เป็นประจำทุกคืน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  จัดขึ้นที่บริเวณลานคอนกรีตบริษัทอนุภาษและบุตร  ถนนหลวงพ่อ     ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตบริเวณตลาดท้ายรถเก่า

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.