รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก Oregon Health & Science University

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก Oregon Health & Science University

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะจาก Oregon Health & Science University

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะแพทย์จาก Oregon Health & Science University ในโอกาสเข้าประชุมวางแนวทางการทำงานวิจัยทางการแพทย์ของสถาบันโรคสำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต เพื่อนำความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับวงการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐานระดับสากลของทางโรงพยาบาล  อาทิ Brain Health Institute, ศูนย์ระบบประสาทและสมอง, ศูนย์มะเร็ง และโรงพยาบาลดีบุก เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.