โครงการ Love & Sharing Project by Mawynn 2015

โครงการ Love & Sharing Project by Mawynn 2015

Love & Sharing Project by Mawynn 2015

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท และ ภัทรแมนชั่น ได้จัดตั้ง โครงการ ” Love & Sharing Project by Mawynn 2015 ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2  เพื่อเชิญชวน พี่น้องชาวภูเก็ต,แขกผู้เข้าพักและพนักงานภายในโรงแรม ร่วมบริจาคเครื่องกันหนาว อาทิเช่น เสื้อแขนยาว,  กางเกงขายาว, ผ้าห่มและรองเท้า ใช้แล้วสภาพดี เพื่อแบ่งบันให้พี่น้องชาวเหนือที่อยู่ห่างไกล และผู้ขาดแคลน โครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้สังคม เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้

โดยทางโรงแรมได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของบริจาคไปยังตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครโรงพยาบาลแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ และจัดสรรสิ่งของอีกส่วนนึงส่งผ่านมูลนิธิกระจกเงาโดยผ่านทางโครงการแบ่งบันเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ทางโรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท และ ภัทรแมนชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและร่วมกันบริจาคสิ่งของเข้ามาเป็นจำนวนมาก

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.