ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต รุ่นที่ 1

ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต รุ่นที่ 1

นายพอล วิลสัน ผู้อำนวยการ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต, นายศรีราม ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต, นายอิยาส แวมวาคาส ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคสเซียภูเก็ต, นายราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน), ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, นายไบรอัน คอนเนลลี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต และนายเดวิด ซีท ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนโครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตรุ่นแรกผู้ผ่านการอบรม
นายพอล วิลสัน ผู้อำนวยการ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต, นายศรีราม ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต, นายอิยาส แวมวาคาส ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคสเซียภูเก็ต, นายราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน), ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, นายไบรอัน คอนเนลลี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต และนายเดวิด ซีท ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนโครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตรุ่นแรกผู้ผ่านการอบรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อฉลองความสำเร็จให้กับนักเรียนในโครงการซีดลิ้งส์รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 เดือน ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกนี้ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และสำเร็จการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรในเดือนเมษายน 2559

โครงการ “ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชนผู้ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ในรูปแบบโครงการฝึกงานและฝึกอบรมเชิงลึกโดยมีค่าตอบแทนแก่ผู้ร่วมโครงการ โดยหลักสูตรระยะเวลา 18 เดือนดังกล่าวจะแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มกับโรงแรมบันยันทรีภูเก็ตและโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต เป็นเวลา 9 เดือน และการฝึกปฏิบัติงานจริงอีก 9 เดือน ณ ห้องอาหารซีดลิ้งส์ ภูเก็ต โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านอาหารแห่งแรกของกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท

“นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2557 เราได้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการมาแล้วทั้งสิ้นสามรุ่น โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรุ่นละ 15 คน รวมนักเรียนในโครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตทั้งหมด 45 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากสามรุ่นรวมกัน โดยเราใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นและความมีใจรักในสายงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของผู้สมัคร” นายราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มลากูน่าภูเก็ต กล่าว

“เราตระหนักถึงความยากลำบากที่ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องฝ่าฟันในการใช้ชีวิตที่ผ่านมา การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดในโครงการของเราจึงเป็นสิ่งท้าทายไม่น้อยสำหรับเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือก ผมจึงรู้สึกตื้นตันเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของผู้ร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ในพิธีสำเร็จการศึกษาในวันนี้ และเราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ จนประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ต่อไป”

โครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตเป็นแบบอย่างความร่วมมือของโรงแรมและบริษัทในเครือ ที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการคืนกำไรให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามคำอธิบายถึงสโลแกน “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ผันเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งนางแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรีโกลบอลฟาวเดชั่นได้กล่าวไว้ในงานพิธีเปิดห้องอาหารซีดลิงส์ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2558 ว่า “ลากูน่าภูเก็ตและบันยันทรีนั้นมีความพร้อมในด้านทรัพยากร และเรามีเยาวชนท้องถิ่นผู้มีศักยภาพและต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษาอยู่อีกมาก โครงการซีดลิงส์จึงเป็นตัวอย่างในการนำเอาความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่เรามีอยู่ในระดับนานาชาติ มาใช้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นให้มีโอกาสเจริญเติบโตในด้านวิชาชีพอันจะเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว โครงการธุรกิจเพื่อสังคมควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีทรัพยากรให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ยังต้องการโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้น”

ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรแก่นายชานุวัฒน์ ทองเต็ม หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1
ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรแก่นายชานุวัฒน์ ทองเต็ม หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1

ในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดย ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พันธมิตรของโครงการฯ

ดร. ตติยาพรกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำเร็จของผู้รับการฝึกอบรม อันสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการซีดลิ้งส์ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและลากูน่าภูเก็ตผู้เป็นเจ้าของโครงการมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”

โครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าผ่านมาตรฐานหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสแก่ผู้ร่วมโครงการฯในการแข่งขันในตลาดแรงงานในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสได้แสดงฝีมือการประกอบอาหาร อันเป็นหนึ่งในทักษะที่ได้เรียนรู้จากโครงการซีดลิ้งส์ โดยร่วมกันทำอาหารและเสิร์ฟให้ผู้ร่วมงานได้ชิม ในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาทุกคน

ผู้สำเร็จหลักสูตรซีดลิ้งส์รุ่นที่ 1 ร่วมกันทำอาหารให้ผู้ร่วมงานชิม
ผู้สำเร็จหลักสูตรซีดลิ้งส์รุ่นที่ 1 ร่วมกันทำอาหารให้ผู้ร่วมงานชิม

นายชานุวัฒน์ ทองเต็ม หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งถึงแม้จะมีความพิการเป็นอุปสรรคก็สามารถจบการศึกษาในเกณฑ์ดี และปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่ห้องอาหารซีดลิ้งส์ภูเก็ต  ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการร่วมโครงการ ว่า “โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพซีดลิ้งส์ได้ช่วยผมเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และเข้าใจถึงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผมได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ และทุกคนที่ทำงานทำให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ขอบคุณมากๆครับ”

นอกจากนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการซีดลิ้งส์อีก 2 คน จากผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ซึ่งเคยผ่านการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต อันเป็นหนึ่งในโครงการ CSR โครงการแรกๆของกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มในพันธกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา 29 ปีนับแต่ก่อตั้งกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรในภูเก็ต

ผู้สำเร็จหลักสูตรซีดลิ้งส์ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต (กลาง)
ผู้สำเร็จหลักสูตรซีดลิ้งส์ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต (กลาง)

ลากูน่าภูเก็ตจะดำเนินโครงการฝึกอบรม “ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต” นี้ในรุ่นต่อๆไป เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่เยาวชนในภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียง โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมโครงการฯ หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิลากูน่าภูเก็ตได้ผ่านช่องทาง www.lagunaphuket.com/CSR

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.