ลากูน่า ภูเก็ต เปิดตัวธุรกิจเพื่อสังคม รูปแบบร้านอาหารเป็นแห่งแรก

ลากูน่า ภูเก็ต เปิดตัวธุรกิจเพื่อสังคม รูปแบบร้านอาหารเป็นแห่งแรก

ภาพหมู่ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการซี้ดลิ้งส์ แถวบนสุด คนแรกจากทางซ้าย คุณศรีราม  ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป บันยันทรี ภูเก็ต, คนที่ 5 จากทางขวา คุณแคลร์  เชียง  ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล ฟาวเดชั่น, คนที่ 4 จากทางขวา คุณราวี  ชานดราน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
ภาพหมู่ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการซี้ดลิ้งส์ แถวบนสุด คนแรกจากทางซ้าย คุณศรีราม ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป บันยันทรี ภูเก็ต, คนที่ 5 จากทางขวา คุณแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล ฟาวเดชั่น, คนที่ 4 จากทางขวา คุณราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2558) ลากูน่า ภูเก็ตจัดงานเปิดตัวห้องอาหาร “ซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต” โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านอาหารแห่งแรกในเครือลากูน่า ภูเก็ต ต่อเนื่องมาจากการเปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชนท้องถิ่นผู้ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา

การเปิดตัวห้องอาหารซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรการอบรมระยะเวลา 18 เดือน แบ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงลึก และตั้งเป้าหมายเพื่อเปิดดำเนินกิจการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านอาหารแห่งแรก ณ ลากูน่า ภูเก็ต (ซึ่งเป็นแห่งที่สองภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มบันยัน ทรี ประเทศสิงคโปร์) โดยมีโครงการต้นแบบ ณ ลากูน่า ลังโค ประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ ซีดลิงค์ ฮอยอัน (Seedlings Hoi An) เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2556

คุณแคลร์ เชียง

เปิดตัวห้องอาหารซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต

พิธีตัดต้นกล้าเพื่อเปิดร้านอาหารซี้ดลิ้งส์อย่างเป็นทางการจากซ้ายไปขวา คุณเดวิด ซีท ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน), คุณแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล ฟาวเดชั่น, คุณศรีราม ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป บันยันทรี ภูเก็ต
พิธีตัดต้นกล้าเพื่อเปิดร้านอาหารซี้ดลิ้งส์อย่างเป็นทางการจากซ้ายไปขวา
คุณเดวิด ซีท ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน),
คุณแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล ฟาวเดชั่น, คุณศรีราม ไคลาซัม ผู้จัดการทั่วไป บันยันทรี ภูเก็ต

งานแถลงข่าวการเปิดห้องอาหารฯ ประกอบไปด้วยการนำเสนอภาพรวมของโครงการซี้ดลิ้งส์ การจัดแสดง “ของดีวิถีภูเก็ต” การแสดงพิเศษภายในงาน พิธีตัดต้นกล้าเปิดห้องอาหาร และ ช่วงถาม-ตอบสื่อมวลชน

นายราวี ชานดราน
นายราวี ชานดราน

“ในวันนี้ เรามารวมตัวกันเพื่อชื่นชมความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานเปิดตัวห้องอาหารซี้ดลิ้งส์ โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านอาหาร” นายราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวในงานเปิดตัวโครงการฯ

“ซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ตเป็นแบบอย่างความร่วมมือของโรงแรมและบริษัทในเครือที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด คืนกำไรให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกับเราต่างก็เผชิญกับความยากลำบากมามากมาย กว่าจะได้มาร่วมการเดินทางไปกับเราในโครงการนี้ เราหวังว่า โครงการซีดลิ้งค์จะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป” นายราวีกล่าว

คุณแคลร์ เชียง
คุณแคลร์ เชียง

นางแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรีโกลบอล ฟาวเดชั่น เผยเบื้องหลังแรงบันดาลใจภายใต้สโลแกน “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ผันเปลี่ยนชีวิต” ว่า “กลุ่มลากูน่า และ บันยันทรีนั้นมีความพร้อมในด้านทรัพยากร และเรามีเยาวชนท้องถิ่นผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพและต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษาอยู่อีกมาก”

“โครงการซี้ดลิ้งส์ จึงเป็นตัวอย่างในการนำเอาความรู้ความสามารถ และทรัพยากรที่เรามีอยู่ในระดับนานาชาติ มาใช้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นให้มีโอกาสเจริญเติบโตทั้งในด้านวิชาชีพ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว โครงการธุรกิจเพื่อสังคมควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีทรัพยากรอยู่ในมือให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ยังต้องการโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น”

“จากฮอยอันสู่ภูเก็ต และจากประเทศไทยสู่เม็กซิโกและจีนในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ โครงการซี้ดลิ้งส์ได้หล่อหลอมแรงบันดาลใจที่เรามีร่วมกัน จุดมุ่งหมายเดียวกัน การจัดสรรทรัพยากรในทุกที่ที่เราประกอบธุรุกิจ เพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน”

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต(กลุ่มแรก) จะสำเร็จหลักสูตรการอบรม 18 เดือนในเดือนเมษายน 2559
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต(กลุ่มแรก) จะสำเร็จหลักสูตรการอบรม 18 เดือนในเดือนเมษายน 2559
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงลึก 18 เดือน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่สายอาชีพ
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงลึก 18 เดือน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่สายอาชีพ

ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนท้องถิ่นจำนวน 23 คน จากโครงการ 2 รุ่น ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงลึก โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในกลุ่มแรก ได้เริ่มฝึกปฏิบัติงานที่ห้องอาหารซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต ในเดือนกรกฎาคมปีนี้

ห้องอาหารซี้ดลิ้งส์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ใจกลางลากูน่า ภูเก็ต ณ โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 06.30น. ถึงเวลา 22.00น. บริการอาหารท้องถิ่น อาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ เช่น ยำหัวปลี หมูฮ้อง ซี้ดลิ้งส์เบอเกอร์ และซี้ดลิ้งส์พิซซ่า เป็นต้น

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.