รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ Dr.Friedrich Baumgaertel จากเยอรมัน

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ Dr.Friedrich Baumgaertel จากเยอรมัน

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ Dr.Friedrich Baumgaertel จากเยอรมัน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ Dr.Friedrich Baumgaertel จาก Hannover Medical School ประเทศเยอรมัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพในระดับสากล พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของศูนย์อุบัติและฉุกเฉิน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพและเป็นสากล อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนำในอาเซียน ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.