บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและทีมการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและทีมการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณสาวิตร เกตุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและทีมการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการในเครือทั้งหมด พร้อมเร่งเดินหน้าแผนการระดมทุน ตั้งเป้าไว้ ภายในปี 2561 นี้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป มีความแข็งแกร่งในทุกด้านมากขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.