พาณิชย์จับมือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ดัน SMEs สู่สากลเดินหน้าส่งออกตามเป้า

พาณิชย์จับมือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ดัน SMEs สู่สากลเดินหน้าส่งออกตามเป้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วโลก ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง) ร่วมโครงการจับคู่เจรจาการค้าธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border eCommerce Solutions & Business Matching) เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผลักดันผู้ประกอบการไทยในการส่งออกต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมได้จัดให้มีโครงการจับคู่เจรจาการค้าธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border eCommerce Solutions & Business Matching) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์” ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รุ่นที่ 2 ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็นและเทคนิคที่สำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำการค้าออนไลน์จนถึงการต่อยอดการใช้แพลตฟอร์มพันธมิตรในการทำการค้าข้ามพรมแดน ทั้งนี้ การค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซยังถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงดิจิทัลที่สำคัญที่จะเร่งรัดผลักดันให้การส่งออกไทยได้ตรงตามเป้ากระทรวงพาณิชย์ที่ 8% ในปีนี้”

ทั้งนี้ โครงการนี้ ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการไทยในกรุงเทพมหานคร ในปีนี้จึงได้ขยายการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังจังหวัดในภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการศักยภาพมากขึ้น โดยจะขยายไปยังผู้ประกอบภาคใต้ตอนบน (ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง) ในทุกกลุ่มสินค้าซึ่งผู้ประกอบการไทยจะได้พบและจับคู่เจรจาธุรกิจกับเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวจริง อาทิ ตลาดอเมริกา (Amazon) ตลาดจีน (Tmall Global) และ ตลาดอาเซียน อาทิ (ShopJJ และ 11Street ) ที่มาให้ความรู้ในการทำตลาดออนไลน์ ความรู้ในการเริ่มต้นเปิดตลาดส่งออกต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำจากประเทศต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกแพลตฟอร์มของบริษัทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเพื่อการขยายมูลค่าการส่งออกไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border eCommerce Solutions & Business Matching) ไปยังตลาดเป้าหมายทั่วโลก

โครงการนี้จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต และในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมอะวานี จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.pynx.net/ditp/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

โทร : 02-507 7855 , 02-5077858 /digitalnet@ditp.go.th หรือ ผู้ประสานงานโครงการ 06-42466289,
09-02315481

Related Post

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.