The Attitude Club ทำโครงการ CSR Touch Phuket

The Attitude Club ทำโครงการ CSR Touch Phuket

The Attitude Club ในส่วนของ Hospitality ( Two Villas Holiday, Blu Monkey , Foto Hotel  , Lemon Rabbit ) จัดทำโครงการ “CSR Touch Phuket 2015”
The Attitude Club ในส่วนของ Hospitality ( Two Villas Holiday, Blu Monkey , Foto Hotel , Lemon Rabbit ) จัดทำโครงการ “CSR Touch Phuket 2015”

เนื่องด้วย ทางบริษัท The Attitude Club ในส่วนของ Hospitality ( Two Villas Holiday, Blu Monkey , Foto Hotel  , Lemon Rabbit ) จัดทำโครงการ “CSR Touch Phuket 2015”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการตอบแทนสู่สังคม ให้แก่คนในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำโครงการขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดำเนินการ ในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558  และส่งมอบโครงการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558

โดยกิจกรรม มีดังนี้

  • ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนเกาะมะพร้าว / ทาสีห้องน้ำนักเรียน ชาย-หญิง
  • ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำโดยนำต้นไม้ปลูกและตกแต่ง / วางระบบน้ำเพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มกินและใช้
  • ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง / ติดตั้งตะขอหน้าต่าง ประตู / มอบถังขยะ / ซ่อมแซมระบบไฟ
  • ปรับปรุงและจัดทำสนามเด็กเล่น

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825783037496692.1073741890.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.