มีเหตุฉุกเฉิน อยากขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ทำอย่างไรให้ได้ชัวร์

มีเหตุฉุกเฉิน อยากขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ทำอย่างไรให้ได้ชัวร์

โดยทั่วไปแล้ววงเงินสินเชื่อที่เราได้รับแต่แรกนั้นจะได้มากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่เราไปขอสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ แต่พอเราได้วงเงินสินเชื่อมาแล้วก็อาจเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากขึ้น การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ และสามารถทำได้ไม่ยาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอและสนใจวิธีนี้ ก็ตามอ่านวิธีการที่เราแนะนำต่อไปนี้ได้เลย

ระยะเวลาเริ่มอนุมัติสินเชื่อ
การที่สถาบันการเงินจะพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้เราได้นั้น เราต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี เสียก่อน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่

รูปแบบการขอเพิ่มวงเงิน
ปกติแล้วการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ สำหรับแบบแรกคือการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ซึ่งหลายสถาบันการเงินอนุญาตให้เราทำรายการได้เองผ่านระบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เข้าไปติดต่อผ่านระบบ Call Center ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใดๆ ให้ยุ่งยาก แต่สามารถขอได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉินเป็นครั้งคราวและไม่อยากยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก

อีกแบบหนึ่งคือการขอเพิ่มวงเงินถาวร ซึ่งการขอในรูปแบบนี้มักไม่สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์หรือ Call Center ได้ ต้องไปทำเรื่องขอด้วยตัวเองที่สาขาของสถาบันการเงินนั้น วิธีนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยตรงที่ต้องใช้เอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาด้วยตัวเอง แต่หากวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องใช้วงเงินเพิ่มขึ้นในระยะยาวจริงๆ วิธีนี้ก็จะเหมาะสมกว่า

เอกสารที่ต้องใช้
ส่วนใหญ่เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3-6 เดือน หนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน เอกสารระบุข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง และอายุการทำงาน จากนั้นกรอกใบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและใบเอกสารขอเพิ่มวงเงินที่สาขา

คุณสมบัติที่สามารถขอเพิ่มวงเงินได้
เงื่อนไขที่มักจะทำให้ผ่านการอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ได้แก่ มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น ได้รับการอนุมัติสินเชื่อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปี มีการผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อตรงเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน และวงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน เป็นต้น

จะเห็นว่า การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อนั้นสามารถทำได้ หากคุณสมบัติของเราเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินนั้นๆ กำหนดไว้ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากอย่างที่หลายคนกังวล อย่างไรก็ตาม ก่อนจะขอเพิ่มวงเงินควรคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนว่าจำเป็นต้องขอจริงไหม เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาระเกินตัวตามมาภายหลัง

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.