คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็นหรือห้องที่สามารถกำหนดระดับอุณหภูมิของสินค้านั้นๆ ได้เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหาย บรรดาบริษัทออกแบบห้องเย็นจึงเป็นผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้การสร้างของคุณเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อย่างไรก็ตามหากคิดเลือกใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็นก็จำเป็นต้องพิจารณาตามหลักต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าลงทุนไปแล้วคุ้มค่า ไม่ต้องเสียเงินหลายๆ ต่อเพื่อแก้ไขภายหลัง

ใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็นควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้
1. มีมาตรฐานการออกแบบชัดเจน
บริษัทออกแบบห้องเย็นที่ดีต้องมีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมและติดตั้งตามมาตรฐานสากล โดยสามารถขอดูตัวอย่างงานหรือใบรับรองว่าบริษัทได้รับมาตรฐานต่างๆ ตามหลักเหล่านั้นจริง เพราะการทำห้องเย็นเป็นเรื่องใหญ่ ใช้เงินเยอะ หากไม่ได้รับการรับรองนอกจากต้องเสียเงินเพิ่มในการปรับปรุง สินค้าที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้นอาจเกิดความเสียหาย เรียกว่ากระทบกันเป็นทอดๆ และไม่คุ้มค่าอย่างแรง

2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
เรื่องต่อมาคือความมีประสบการณ์ หากถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของบริษัทออกแบบห้องเย็นที่นี่มีความรู้ความเข้าใจ ก็อาจลองสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของห้องเย็น เช่น ใช้วัสดุอะไรในการทำดีที่สุด, สินค้าของคุณเหมาะกับการทำห้องเย็นแบบไหน, ขอคำแนะนำต่างๆ เพิ่มเติม ฯลฯ หากพวกเขาสามารถให้คำปรึกษาที่ดี ก็จะมองเห็นได้ชัดถึงความมีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพสูง

3. ราคาต้องเหมาะสม
เรื่องราคาเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา หากถามว่าแบบไหนดีกว่าระหว่างราคาถูกหรือราคาแพง ก็ต้องมองยังความคุ้มค่าที่บริษัทคุณจะได้รับ ราคาที่แพงกว่าก็อาจได้ขนาดของห้องและวัสดุที่นำมาใช้มีคุณภาพสูงกว่า ราคาถูกลงวัสดุอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ต้องคำนวณให้ดี ทั้งนี้หมายถึงต้นทุนบริษัทด้วย

4. บริษัทมีตัวอย่างที่เคยออกแบบ
อีกความน่าเชื่อถือในการเลือกใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็นก็คือ บริษัทควรมีตัวอย่างงานจริงที่เคยออกแบบ เคยติดตั้งมาให้ได้ดู พร้อมทั้งสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะนอกจากจะทำให้มั่นใจในมาตรฐานแล้ว ยังเพิ่มไอเดียในการออกแบบห้องเย็นให้กับลูกค้าด้วยนั่นเอง

หลายๆ ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ห้องปรับอุณหภูมิได้ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการเลือกบริษัทออกแบบห้องเย็นจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการในระยะยาว และคุ้มค่าแก่การลงทุน

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.