การสร้าง CEO ให้เป็นแบรนด์

การสร้าง CEO ให้เป็นแบรนด์

การสร้างแบรนด์คือการสร้างความรู้สึกโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า โดยประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้

 • ทำให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า ก่อให้เกิดการจดจำ ซื้อซ้ำ บอกต่อ และอุดหนุนตราสินค้าอื่นที่อยู่ภายใต้บริษัทที่ผลิตตราสินค้าที่ผู้บริโภคภักดี
 • สามารถช่วยสร้างเกราะป้องกันสำหรับคู่แข่งหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด
 • สร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้า ทำให้มีอำนาจต่อรองที่สูง
 • มีโอกาสในการขยายสาขาได้มาก
 • สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ให้กับตราสินค้าได้ง่าย

CEO

การสร้างแบรนด์ในฉบับนี้จะขอเจาะลงไปที่การสร้างแบรนด์ผู้บริหารหรือ CEO Brand

การดำรงชีวิตของ CEO จะต้องสะท้อนว่าเขาคือผู้ที่เชื่อในคุณลักษณะของ Brand CEOจะต้องดำเนินรูปแบบชีวิตสนับสนุนสิ่งที่ Brand นำเสนอเป็นคำมั่นสัญญาให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย พูดง่ายๆก็คือ เขาเป็นคนที่ Live the brand ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัว ทำตนเป็นทูตที่ดีของ Brand ทุกย่างก้าวของชีวิต เมื่อผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO มีความเข้าใจ Brand อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งคุณลักษณะของ Brand จุดเด่นของ Brand คุณประโยชน์ของ Brand คุณค่าของ Brand ตำแหน่งครองใจ (positioning) ของ Brand บุคลิกของ Brand และคำมั่นสัญญาของ Brand แล้ว เขาจะต้องตระหนักว่า เขามีหน้าที่ที่จะนิยามความเป็น Brand

CEO Brand ซึ่งการสร้างแบรนด์โดยผู้บริหารนั้น จำเป็นต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้

 • CEO ต้องมีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
 • CEO ต้องมีต้นทุนทางสังคมที่สูง
 • CEO ต้องมีประวัติในด้านที่ไม่ด่างพล้อย

แล้วสำหรับ CEO น้องใหม่หละ จะทำอย่างไรกันดี? ซึ่งเราก็มีทางออกสำหรับ CEO น้องใหม่ดังนี้

 • CEO ต้องคอยสั่งสมชื่อเสียง ทำกิจกรรมทางการตลาดด้วยตัวเอง รวมไปจนถึงการช่วยเหลือทางสังคม
 • CEO มีการให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ อยู่บ่อยๆ
 • CEO ต้องทำความเข้าใจกับพนักงานโดยสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ ถึงแนวทางที่ CEO สื่อออกไปในวงกว้าง พร้อมกับให้พนักงานทำตามแนวทางที่ CEO ได้วางไว้

สำหรับบุคคลที่ใช้ CEO Brand เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จนั้นจะขอยกตัวอย่างดังนี้

 • คุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้ง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตันไม่ตัน จำกัด
 • คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจ้าของร้านเพชรพันล้าน เจม พีส บาย ชูชัย
 • คุณพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
 • คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้าง CEO Brand นั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เพียง CEO เข้าถึงมวลชนได้อย่างทั่วถึง เพียงเท่านี้ก็ทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาของผู้บริโภคได้แล้ว

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.