ปฏิทินกิจกรรม เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2552

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ตขอแจ้งกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2552 “Central Festival Phuket  Marketing Calendar News_October 2009” ดังนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.