พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการใหม่ “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต” ศูนย์การค้าลำดับที่ 33 เมกะโปรเจ็คยิ่งใหญ่ระดับเวิลด์คลาสของซีพีเอ็น โดยมี ปรีชา เอกคุณากูล ,วัลยา จิราธิวัฒน์, ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ , ปณิดา สุขศรีดากุล, ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ,บุนชาน กุลวทัญญู , ชาติ จิราธิวัฒน์ ,วิทิต เอกวานิช , วิศาล เอกวานิช ,นิพนธ์ เอกวานิช ,พิมพเณศร์ เอกวานิช ร่วมพิธี ณ โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต (วานนี้)

(จากซ้ายไปขวา)
1.คุณชาติ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Partner Management ฝ่ายขาย ซีพีเอ็น
2.คุณบุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ซีพีเอ็น
3.คุณปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซีพีเอ็น
4.คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพีเอ็น
5.คุณพิมพเณศร์ เอกวานิช เจ้าของที่ดิน
6.คุณวิทิต เอกวานิช เจ้าของที่ดิน
7.คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
8 คุณวิศาล เอกวานิช เจ้าของที่ดิน
9คุณนิพนธ์ เอกวานิช ผู้ใหญ่บ้าน
10.คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ ซีพีเอ็น
11.คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ ซีพีเอ็น
12.ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ซีพีเอ็น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.