งาน Central Festival Phuket Vegetarian Festival 2009

การมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันตีกลองล้อก้อติ่น
การมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะในกิจกรรมการแข่งขันตีกลองล้อก้อติ่น

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินผัก ในงาน “Central Festival Phuket Vegetarian Festival 2009” ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณลานทรายชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและร่วมสืบทอด เทศกาลประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทางศูนย์การค้าได้เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2552

โดยการจัดทำศาลเจ้าจำลอง ซึ่งได้อัญเชิญองค์เฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก้ง, โล่เฉี้ย และเตี้ยนฮู้หง่วนโส่ย (เล่าเอี้ย) จากศาลเจ้าหล่อโรง มาประดิษฐานตลอด 9 วันให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสักการะ และมีการแสดงการเชิดสิงโตจากศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้านค้าและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ การโชว์ตีกลองล้อก้อติ่นจากศาลเจ้าบางเหนียวและศาลเจ้าสะปำ และกิจกรรมการแข่งขันตีกลองล้อก้อติ่น ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ศาลเจ้ายกเค่เก้ง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ศาลเจ้าท่าเรือ โดยทั้งสามทีมได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจาก ททท.พร้อมเงินรางวัล

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.