ลากูน่า ภูเก็ต ขอบคุณ รพ.กรุงเทพ ที่ช่วยดูแลนักกีฬา

ลากูน่า ภูเก็ต ขอบคุณ รพ.กรุงเทพ ที่ช่วยดูแลนักกีฬา

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ ประภา เหมมินทร์ Director of Sales-MICE and Corporate Events เครือลากูน่า ภูเก็ต
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ ประภา เหมมินทร์ Director of Sales-MICE and Corporate Events เครือลากูน่า ภูเก็ต

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ ประภา เหมมินทร์ Director of Sales-MICE and Corporate Events เครือลากูน่า ภูเก็ต ในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณที่ทางโรงพยาบาลให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา และ ชาเล้นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Related Post

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.