พญ.จิระประภา ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง โรคมะเร็งในผู้หญิง

พญ.จิระประภา ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง โรคมะเร็งในผู้หญิง

พญ.จิระประภา นาที (ขวา) สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งนรีเวช ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “โรคมะเร็งในผู้หญิง”
พญ.จิระประภา นาที (ขวา) สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งนรีเวช ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “โรคมะเร็งในผู้หญิง”

พญ.จิระประภา นาที (ขวา) สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งนรีเวช ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “โรคมะเร็งในผู้หญิง” ผ่านรายการ “บ้านนี้มีรอยยิ้ม” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT) เพื่อให้ผู้ชมรายการได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสัญญาณเตือน อาการ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งนรีเวชที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่พบได้บ่อย ประกอบด้วย โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.