รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากเมียนมาร์

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากเมียนมาร์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำโดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ และนพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเข้าศึกษาศักยภาพและความพร้อมทางการแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่ผ่านการรับรองคุณภาพในระดับสากล พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ต่างๆ อาทิ Brain Health Institute, สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต, ศูนย์หัวใจ, และศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.