เบนซ์ภูเก็ตพร้อมบริการ

เบนซ์ภูเก็ตพร้อมบริการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เบนซ์ภูเก็ต ได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่ง โชว์รูมที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และกลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เริ่มเข้ามาบริหารงาน เบนซ์ภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ.2555

การปรับปรุงครั้งนี้ประกอบด้วย การขยายพื้นที่ภายในให้กว้างขวางขึ้น เพิ่มพื่อนที่จอดรถและห้องรับรองลูกค้า พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ ตรงตามมาตรฐานของเมอเซเดส-เบนซ์ประเทศไทย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.