ฝากเงินธนาคารไหนดี มีดอกเบี้ยสูงเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้

ฝากเงินธนาคารไหนดี มีดอกเบี้ยสูงเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้

ฝากเงินธนาคารไหนดี มีดอกเบี้ยสูง? คำถามที่ใครหลายคนคงสงสัย เพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้การออมก็เป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยให้เราสามารถสำรองเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินก้อนสำหรับการลงทุนในอนาคตได้แบบไม่ต้องเสี่ยง ลองมาดูกันดีกว่าว่าธนาคารแต่ละที่ให้ดอกเบี้ยแตกต่างกันอย่างไร ช่วยเป็นตัวเลือกว่าควรฝากเงินธนาคารไหนดีกว่า เพราะดอกเบี้ยสูงเพียงอย่างเดียวอาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมาะกับลักษณะการออมของคุณก็เป็นได้

1. ธนาคารธนชาต
ฝากเงินพร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคงกับธนาคารธนชาต สามารถรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงพร้อมปลอดภาษีได้ง่ายๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
– ฝากขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
– จำนวนเงินในการฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง
– ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
– กรณีขาดส่งเกิน 2 ครั้ง และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย

*ข้อมูลตามประกาศธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ฝากเงินธนาคารไหนดีให้ดอกเบี้ยสูงและสามารถจัดการเงินฝากได้ง่ายๆ ผ่านแอพ? ธนาคารกรุงศรีช่วยให้การฝากเงินง่ายๆ ผ่านแอพ ทำให้คุณไม่ตกหล่นทุกยอดการฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
– ฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24 เดือน
– เริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
– เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงิน ด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก (Standing Instruction)
– ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

*ข้อมูลตามประกาศธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

3.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ฝากเงินธนาคารไหนดีที่ดอกเบี้ยสูง? คงหนีไม่พ้นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่มาพร้อมดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดดังต่อไปนี้

ฝากเงินจำนวนเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน รับดอกเบี้ยไปเลย 2.55%

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.55%

เงื่อนไข
– จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
– ฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท เท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
– ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก
– หากขาดส่งเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน

*ข้อมูลตามประกาศธนาคารกรุงศรีฯ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

หากคุณกำลังมองหาธนาคารสำหรับฝากเงิน ทั้ง 3 ธนาคารช่วยตอบโจทย์สำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าควรฝากเงินธนาคารไหนดีที่ดอกเบี้ยสูง ทุกคนสามารถเลือกฝากกับธนาคารที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวเอง

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.