รพ.กรุงเทพภูเก็ต ขยายบริการด้านสุขภาพเปิดคลินิกในชุมชนตำบลวิชิต

เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) เวลา 09.09น. นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดงานเปิด “คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต เมืองทอง” บริเวณวงเวียนตลาดเมืองทอง (หมู่บ้านธารทอง) ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต มีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานยังให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นายแพทย์ก้องเกียรติ กล่าวถึงคลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต เมืองทอง ว่าเป็นการนำบริการด้านสุขภาพมาดูแลประชาชนในท้องถิ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล ซึ่งจะมีแพทย์ออกตรวจทุกวัน รวมทั้งพยาบาล และให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ (แล็บ) อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

“ในระยะแรกนี้ จะมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปออกตรวจทุกวัน วันละสองเวลา คือ 07.30น.-11.30น. และ 16.00น.-20.00น.รวมทั้งกุมารแพทย์ในเวลา 16.00น.-20.00น. ซึ่งในอนาคต ทางโรงพยาบาลจะนำแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น มาออกตรวจต่อเนื่อง นอกจากนี้ คลินิกฯ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เช่น การตรวจเลือดวัดระดับไขมัน ระดับน้ำตาล ตรวจปัสสาวะ ตรวจการตั้งครรภ์ หรือตรวจหากลุ่มเลือดในราคาที่ใกล้เคียงกับคลินิกทั่วไป” นายแพทย์ก้องเกียรติกล่าวเสริม

ภายหลังพิธีเปิด นายแพทย์ก้องเกียรติ ได้เชิญนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศบาลตำบลวิชิต และนายวิรัช ตันพงศ์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวิชิต และประชาชนเข้าชมภายในคลินิก เพื่อให้เห็นถึงบริการด้านต่างๆ รวมทั้งการสาธิตการสนทนาปรึกษาด้านการรักษาผ่านระบบ Teleconference ระหว่างคลินิกฯ กับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างแพทย์ที่คลินิกฯ กับโรงพยาบาลในกรณีต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม นายแพทย์ก้องเกียรติ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับคลินิกฯ อีกว่า “คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต เมืองทอง นำเอาระบบการจัดเก็บข้อมูลเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาใช้งาน ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถดึงข้อมูลเดิมจากโรงพยาบาลฯ มาใช้ได้เลยทันที”

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต เมืองทอง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 07.30น.-20.00น. ของทุกวัน บริเวณวงเวียนเมืองทอง (หมู่บ้านธารทอง) ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต  เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเด็ก หรือโรคเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายพบแพทย์ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 076 526 725

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.