ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาโอนเนอร์ชิพทางเลือกเอเชีย แปซิฟิก

ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพงานสัมมนาโอนเนอร์ชิพทางเลือก หรือ Alternative Ownership Conference for Hotels and Resorts – Asia Pacific ปีที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างยั่งยืน

(จากซ้าย) คุณนิวิทย์ อรุณรัตน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
(จากซ้าย) คุณนิวิทย์ อรุณรัตน์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โอนเนอร์ชิพทางเลือก เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการโรงแรม โดยมีการริเริ่มและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากให้ยุโรปและอเมริกา ซึ่งปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาของเศรษฐกิจขยายตัวช้า โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ ที่มีซัพพลายคือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมจำนวนมาก

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกเกือบ 100 คน อาทิ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และรัสเซีย โดยหัวข้อในการสัมนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจดังกล่าวให้ความรู้และแนะแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างแผนการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จ รวมถึง การสร้างรายได้และการเพิ่มอัตราห้องพักของโรงแรมโดยใช้กลยุทธ์แนวทางของเวเคชั่น คลับ หรือ การทำให้มีการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการขายแบบกรรมสิทธิ์ร่วม หรือ แฟรคชั่นแนล โอนเนอร์ชิพ แนวทางการจัดตั้งสมาคมตลอดจนการรีเซลล์อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบดังกล่าว

การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคมนี้ ณ ห้องจังซีลอน บอลลูน ที่โรงแรมมิลเลเนียม รีสอร์ทป่าตอง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.