แอร์เอเชียใช้ภูเก็ตเป็นฮับการบินภูมิภาค

นาย ทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่าจากความสำเร็จเปิดศูนย์จำหน่ายบัตรโดยสาร สาขาป่าตอง ที่บริเวณถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง เป็นช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ประมาณ 70 %เป็นชาวต่างชาติ ส่วนที่เหลือเป็นคนไทยทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวก และในอนาคตคาดว่าจะเปิดศูนย์จำหน่ายบัตรเพิ่มอีก 1 แห่ง ในตัวเมืองภูเก็ต ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างหาพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายคงเน้นไปยังทำเลแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยด้วย “ ปัจจุบันอัตราการจองบัตรโดยสารประมาณ 80 % ของ ไทยแอร์เอเชียผ่านทางระบบอออนไลน์ โดยการเปิดศูนย์จำหน่ายบัตรเป็นทางเลือกหนึ่งของการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากที่เดียว ยืดหยุ่นวิธีการชำระเงินหลากหลายวิธีทั้งโดยเงินสดและบัตรเครดิต เป็นการเสริมบริการออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 สาขา นอกจากป่าตองแล้วยังมีที่ถนนท่าแพ จ.เชียงใหม่ และถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ ”

ปัจจุบันไทยแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต วันละจำนวน 8 เที่ยว บิน และมีเส้นทาง ภูเก็ต-สิงคโปร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอรองรับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน แต่ในอนาคตหากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินได้ เนื่องจากขณะก็มีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูเก็ตเป็นฮับการบินของไทยแอร์ เอเชีย เนื่องจากปัจจุบันมีเที่ยวบินให้บริการอยู่มากกว่าสนามบินอื่น ๆ ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ หรือหาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการปลายปีนี้แน่นอน เพื่อบินไปยังเมืองต่างๆ ในภูมิภาคโดยรอบ ซึ่งใช้เวลาในการบินประมาณ 3-5 ชั่วโมง เบื้องต้นที่จะดำเนินการประมาณ 4-5 เมือง เช่น โฮจิมินท์ ฮ่องกง กวางเจา จากาตาร์ บาหลี เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเปิดบินในเส้นทางใดก่อน เช่นเดียวกับโครงการลงทุนด้านโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะ สมและพื้นที่ในการดำเนินการ

Related Post

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ไขข้อข้องใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรกันแน่ ?

ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.