อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ปี 2558

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” 14 กุมภาพันธ์นี้

ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” 14 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณ เขต 18 ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมงานมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฎิรูป” โดยมีนาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิสิต กล่าวว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” จังหวัดภูเก็ต เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ผ่านรายการเวทีไท ตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / นายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัด 24 ครั้ง ดำเนินการใน 24 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ 20 ที่กำหนดจัด ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้า OTOP, การออกบูธของ PEA(การไฟฟ้า) บูธกิจกรรมหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน , ศูนย์ดำรงธรรม, ธนาคารออมสิน (ปลดหนี้นอกระบบ) , บูธซ่อม-สร้าง, บูธตัดผมฟรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องราคาถูก , การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน,กิจกรรมการร่วมสนุกแจกของรางวัลของบูธ ปตท. รวมถึงการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องมากมาย

โดยมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะดำเนินการถ่ายทอดสด ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 18.15 น. เป็นต้นไป ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT / สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และบริษัทเวทีไทย จำกัด

สำหรับประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมพร้อมภารกิจ งานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการจัดแสดงคอนเสิร์ต การถ่ายทอดสด การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมภายในงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” สำเร็จลุล่วงตรงตามนโยบายของ คสช. ที่ต้องการคืนความสุขให้แก่ประชาชน

สภาการศึกษาจับมือประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายเด็ก “ตงห่อ”

สภาการศึกษาจับมือประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายเด็ก “ตงห่อ”เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสึนามิ (POC) นายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 ในฐานะ

ภูเก็ต ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

ภูเก็ต ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 จังหวัดภูเก็ต โดยให้คณะกรรมการพิจารณาข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้จำแนกกลุ่มของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ แต่ไม่มีผู้ส่งรายชื่อในการพิจารณา กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มีผู้ส่งรายชื่อในการพิจารณาจำนวน 4 คน กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน มีผู้ส่งรายชื่อในการพิจารณาจำนวน 2 คน และกลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ไม่มีผู้ส่งรายชื่อในการพิจารณา

ทั้งนี้ในที่ประชุมทางคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ผู้ที่ส่งรายชื่อ แนะนำตนเอง และนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและสอบถามผู้ที่ได้รับคัดเลือกในประเด็นต่าง ๆ โดยผลการพิจารณาทุกกลุ่มจะประกาศให้ทราบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกของจังหวัดในแต่ละกลุ่มจะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือนที่กรุงเทพมหานครต่อไป

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และคณะวิทยากร เข้าร่วม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 515,000 บาท โดยจะทำการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ การทำอาหาร การทำขนม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น และขณะเดียวกันในระหว่างการฝึกอบรม เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ก็จะได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างต่างๆ อันเนื่องมาจากการที่เรือนจำสร้างมานานอายุรวม 114 ปี เช่น การปรับปรุงสถานที่ทำงานสำหรับต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การปรับปรุงสายไฟฟ้าที่เก่าแก่ โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจะได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพต่างๆ ตามแผนกงานและกิจกรรมที่กำหนดไว้ต่อไป
สำหรับในวันนี้ มีการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพช่างก่ออิฐฉาบปูน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2558 แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 25 คน วิชาชีพช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 25 คน วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะไฟฟ้า วิชาชีพการทำขนม และวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตามลำดับ โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจในการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยกำหนดยุทธศาสตร์ว่าผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขและพัฒนา รวมถึงการได้รับการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ดังนั้น กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างต้องโทษอยู่ภายในเรือนจำ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึกวิชาชีพ รวมถึงหลักในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับกระบวนการขัดเกลาให้มีความมั่นใจในการออกไปเผชิญโลกภายนอก การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ผู้ต้องขังที่ต้องโทษทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะมีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในการออกไปเผชิญชีวิตในสังคม ผู้ต้องขังไม่ทราบว่า สังคมจะไม่ให้โอกาส ทำให้ตัดสินใจเข้าสู่วงจรการกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ ได้มีการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม เพื่อปรับเจตคติ และดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมีวิชาชีพติดตัวไปภายหลังพ้นโทษและสามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้

ภูเก็ต ติวเข้มคณะอนุกรรมการสาธารณสุข เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้คำปรึกษา

ภูเก็ต ติวเข้มคณะอนุกรรมการสาธารณสุข เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้คำปรึกษา

เมื่อเวลา09.30น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย สุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1 / 2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายเร่งดำเนินการอุปสงค์  อุปทานยางพารา จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายเร่งดำเนินการอุปสงค์  อุปทานยางพารา

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสึนามิ (Phuket POC) นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม ”การบริหารจัดการอุปสงค์-อุปทานยางพารา”

ภูเก็ตฉายแล้ววันนี้ : ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน

ภูเก็ตฉายแล้ววันนี้ : ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน ชื่อภาษาไทย : ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน

จัดจำหน่ายโดย : ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม

วันที่เข้าฉาย : 5 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อเรื่องย่อ :

ไบรท์ (อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ) สาวสวยนักการตลาดที่มีงานอดิเรกเป็นบล็อกเกอร์ เธอเป็นไอดอลของสาวโสด มีชีวิตครบทุกอย่าง และคิดว่าตัวเองมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีความรัก แต่เมื่อโดนหมอดูทักว่า คนที่รักเธอยังคงทุกข์ใจจากเรื่องในอดีต ส่งผลให้เธอไม่พบกับรักแท้ และชีวิตการงานที่กำลังดีก็จะซวยหนัก ไบรท์เลยต้องกลับไปตามหาและช่วยเหลือคนรักเก่าเหล่านั้น โดยมี เข้ม (เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ) ชายหนุ่มที่มีเหตุให้ต้องเข้ามาช่วยเธอทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จ ปฏิบัติการครั้งนี้จะทำให้เธอได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงการค้นพบความรักที่มีความสุขอย่างแท้จริงได้หรือไม่ เตรียมต้อนรับนางเอกเบอร์หนึ่ง อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ กลับสู่จอเงินอีกครั้งหลังจาก 30 กำลังแจ๋ว และผู้กำกับ ธนกร พงษ์สุวรรณ จากท้าชน และ Fake โกหกทั้งเพ รวมทั้งยังมีนักแสดงสมทบอีกคับคั่งในบทแฟนเก่าทั้งหลายของสาวโสดคนนี้ ทั้ง ปิ๊ป รวิชญ์ เทิดวงศ์, นาวินต้าร์ นาวิน เยาวพลกุล, ต้าร์ บาร์บี้, ดีเจเอกกี้ และโก๊ะตี๋ อารามบอย

ประเภทหนัง :  โรแมนติก,ตลก,ดราม่า

ผู้กำกับ : ธนกร พงษ์สุวรรณ

นักแสดงนำ : พัชราภา ไชยเชื้อ,โก๊ะตี๋ อารามบอย, นาวิน เยาวพลกุล, รวิญญ์ เทิดวงส์, เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์

 

เช็ครอบภาพยนตร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และตรวจสอบร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลัก จ.ภูเก็ต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และตรวจสอบร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลัก แผนที่เชื่อมโยงกลุ่มมาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

ภูเก็ต เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC

ภูเก็ต เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซีตี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดประชุมภูเก็ต (WORLD CLASS DESTINATION)สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เปิดตัวโครงการติดตั้งตู้แจ้งเหตุอัจริยะที่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งภาพและเสียงโดยประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง

สภ.กะทู้เปิดตัวโครงการติดตั้งตู้แจ้งเหตุอัจริยะที่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งภาพและเสียงโดยประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง

วันนี้ (4 ก.พ. 58) ที่บริเวณชายหาดป่าตอง (หน้าโรงแรมบ้านไทย รีสอร์ท) ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผกก.สภ.กะทู้ พร้อมด้วย นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจากรท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายมนตรี วรรณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยจังหวัดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวสิงคโปร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยจังหวัดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการเข้าพบของนาย เกเบรียล เลียว ที่ปรึกษาฝ่ายวีซ่าและกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการค้ามนุษย์ ของตำรวจภูธรภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการค้ามนุษย์ ของตำรวจภูธรภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการค้ามนุษย์

สสส.ร่วมกับจ.ภูเก็ต จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สสส.ร่วมกับจ.ภูเก็ต จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางวัลภา จีนดอย หัวหน้าส่งเสริมกลุ่มงานสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนางสาววรานุช ชินวรโสภาค รองผู้อำนวยการมูลนิธิ PATH สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางวัลภา กล่าวว่า ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ทางจังหวัดภูเก็ตจัดทำแผนโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 2 ล้าน บาท ทางคณะกรรมการจึงมีการประชุมหารือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอคล้องกับการดำเนินงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีแนวทางการดำเนินงานการออกแบบภารกิจทัง 9 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากลไกลประสานการทำงานและกระตุ้นให้มีการทำหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น เพื่อให้คณะทำงานได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ การสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งผลสำคัญต่อการมีพฤติกรรมด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งผู้ปกครองมีความสำคัญมาก กลไกลสนับสนุนให้ทุโรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้วัยรุ่นสามารถพัฒนาทักษะชีวิตควบคุมอารมณ์และการกระทำต่างๆ การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร่วมไปถึงการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การควบคุมกำเนิดที่ได้ผลหากต้องการมีเพศสัมพันธ์ จัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษาและด้านสังคมที่ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา อปท. ทุกพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อเอื้อให้วัยรุ่นได้ใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมดีๆ อย่างสร้างสรรค์ และสุดท้ายการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าและการจัดการความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมได้วางแผนงานการดำเนินงานการลงพื้นที่ในแต่ละตำบล โดยใน 2 ปี แรกจะเริ่มดำเนินการในอำเภอเมือง ทั้งหมด 7 ตำบล ปีที่ 1 จะดำเนินการจำนวน 3 ตำบล ปีที่ 2 อีก 4 ตำบล และในปีที่3 จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งอำเภอกระทู้และอำเภอถลาง

ทั้งนี้ให้คณะทำงานทำหน้าที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานขององค์กรภาคส่วนต่างๆ และสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และจัดทำแผนผังการประสานการทำงานที่ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินการของโครงการดังกล่าวฯ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป