ประชุม จัด Thailand Biennale, Phuket 2025

ประชุม จัด Thailand Biennale, Phuket 2025

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประสบ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคมศิลป์ภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ณ ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ การวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน การคัดเลือกพื้นที่จัดแสดงงาน และการจัดเตรียมงบประมาณต่างๆ การประชาสัมพันธ์โครงการทั้งในและต่างประเทศ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน และคณะทำงานสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมถึงการจัดกิจกรรมคู่ขนานและกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างจัดแสดงนิทรรศการ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.