ประชุม จัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ Thailand  Biennale

ประชุม จัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale

วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมมุกอันดา (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถวัลย์ เพชรสุข หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CAM) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” ในปี 2025 ระยะเวลา 5 เดือน ต่อจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ การพัฒนาการจากป่า สู่เหมือง สู่เมืองเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่เป็นจุดแข็ง

สำหรับรูปแบบการจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ภูเก็ต จัดงานในฐานะ “ตัวแทนประเทศไทย” โดยมีการจัดแสดง 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะ โดยทีมภัณฑารักษ์ได้ดำเนินการ และมีการจัดแสดงในทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ การจัดนิทรรศการของศิลปินไทย จากทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และศิลปินจากกลุ่มอันดามัน การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินจากต่างประเทศ ที่สนใจจะมาเปิดพาวิลเลี่ยนในการแสดงนิทรรศการ ในฐานะตัวแทนของประเทศนั้นๆ โดยจะได้รับการประสานงานจากจังหวัด โดยผ่านกงสุลของแต่ละประเทศที่อยู่ในภูเก็ต Art Festival Event การจัดนิทรรศการหลัก และพื้นที่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประติมากรรมถารหรือไม่ถาวร หรือการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ หรือภายในอาคารต่างๆ (พื้นที่จัดการแสดงที่เตรียมการไว้) ทางภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำพื้นที่ จะจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบงานแสดงนิทรรศการ ในทุกพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นนิทรรศการศิลปะมีชีวิตและทำให้เกิดการเข้าถึงศิลปะในรูปแบบ Local Touch ได้ชัดเจน และมีเสน่ห์มากขึ้น

Public Art Landmarks ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ โรงแรม จะเข้ามามีส่วนในฐานะผู้ลงทุน ในการสร้างผลงานศิลปะแบบถาวร ของศิลปินรุ่นใหม่ จัดวางตามมุมเมืองต่างๆ ของภูเก็ต โดยจะมีโครงการให้ศิลปิน หรือ เยาวชน ผู้สนใจ วาดแบบ ชิ้นงานประติมากรรม ที่สะท้อนแนวคิดทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรืออื่นๆ คัดเลือกแบบที่ชนะการประกวดโดยให้ทางกลุ่มเอกชน หรือ ภาคโรงแรม มีส่วนร่วมในการคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการสร้างประติมากรรม เพื่อวางในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นเครื่องหมายแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ที่จะเกิดขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.