อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาคมอ๊ามภูเก็ต สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาคมอ๊ามภูเก็ต สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสมาคมอ๊ามภูเก็ต

การประชุมใหญ่ สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 ซึ่งมี คณะกรรมการสมาคมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอ๊ามภูเก็ตที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมแผนดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.