แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า

แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า

แสนสิริ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อเจตนารมย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภูเก็ตอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดกิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจผนึกพลังทำความดีทำความสะอาดศาลเจ้าก่อนประเพณี “ถือศีลกินผัก 2562” ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่สำคัญภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 นี้

แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า ก่อนเข้าสู่ประเพณี “ถือศีลกินผัก 2562”

แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า ก่อนเข้าสู่ประเพณี “ถือศีลกินผัก 2562”

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอดในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ทั้งสององค์กรมีความตั้งใจร่วมมือกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ถือศีลกินผัก” ที่มีมายาวนานกว่า 160 ปี และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก โดยในปีนี้ได้เข้าร่วมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

“เรามีความมุ่งมั่นเป็นกำลังที่สำคัญ ในการเข้าร่วมในประเพณีที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมเมืองภูเก็ต ด้วยการสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมสำหรับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดภายในศาลเจ้า การมอบเสื้อยืดถือศีลกินผัก จำนวน 1,000 ตัว สำหรับใส่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ในปี 2562 นี้ แสนสิริและไทยพาณิชย์ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจผนึกพลังทำความดี ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้าก่อนประเพณีถือศีลกินผัก 2562” โดยได้มีการ​เชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ ซึ่งเป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครั้งสำคัญนี้และร่วมเป็นส่วนที่ช่วยกันสร้างพลังเล็กๆ ในขยายการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้า หรือ ล้างอ้าม ใน 4 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ ศาลเจ้าเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และศาลเจ้ากะทู้, การเดินปิดท้ายขบวนแห่ เพื่อช่วยกันจัดเก็บขวดพลาสติกหลังขบวนแห่พระรอบเมือง เพื่อเป็นการรักษาเมืองภูเก็ตให้สะอาด คงความงดงามและสามารถนำขยะไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในเรื่อง Green Mission ของแสนสิริอีกด้วย” นายอุทัย กล่าว

สำหรับกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จะเริ่มจากการทำความสะอาดศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เป็นกิจกรรมแรก นำโดยคุณประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail Lending Sales ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยประธานศาลเจ้าและตัวแทนจากศาลเจ้า 4 แห่ง คือ ศาลเจ้าเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, บางเหนียว, สามกอง และกะทู้ ตลอดจนพนักงานจากแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail Lending Sales ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอีกครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับบ้านเมืองและคนรุ่นหลัง ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสทำงานจิตอาสา มีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรม ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมอันเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนานและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผักขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ. 2561 ในประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง), พิธีปั้งเอี๋ย, พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีโก้ยห่าน(ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์), พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร), พิธีเตี้ยมง่าน(เปิดเนตรองค์พระ), พิธีส่งเก้ง (สวดมนต์), พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ และยกอ๋องส่องเต่ เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.