เทศบาลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กาละแม” ราไวย์ ประจำปี 2560

เทศบาลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กาละแม” ราไวย์ ประจำปี 2560

วันที่ 2 มิ.ย. 60 ภายในวัดในหาน หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนราไวย์ จัดงานสืบสานขนมไทย “กาละแม” ราไวย์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้ลูกหลานได้สืบทอดและสืบสาน เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โอกาสนี้ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลราไวย์ ร่วมกันกวนกาละแม เป็นจำนวนมาก

เทศบาลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กาละแม” ราไวย์ ประจำปี 2560 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมถิ่น

เทศบาลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กาละแม” ราไวย์ ประจำปี 2560 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมถิ่น
นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีการกวนกาละแม ราไวย์ ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการสานต่อจากเจ้าอาวาสวัดในหาน (ปลัดเลียบ) เจ้าอาวาสคนแรกของวัดในหานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวคงอยู่ยั่งยืนตลอดไป เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การทำขนมไทย (กาละแม) แล้ว ยังทำให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุยกัน รวมทั้งยังก่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับทางเทศบาลมีหน้าที่ต้องบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.