แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์”

แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์”

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ นายสะเทือน มุกดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ นายอภินันท์ ไตรวรรณเกษม กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลราไวย์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์” ซึ่งสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และชาวบ้านในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านทางงานศิลปะ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคมนี้ที่บริเวณแหลมพรหมเทพ

เทศบาลตำบลราไวย์จับมือสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์” นำวิถีชีวิตพื้นบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นหลัง

เทศบาลตำบลราไวย์จับมือสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์” นำวิถีชีวิตพื้นบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นหลัง

เทศบาลตำบลราไวย์จับมือสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์” นำวิถีชีวิตพื้นบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นหลัง

นายอรุณ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลราไวย์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ และสืบสานเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม สู่ลูกหลานชาวตำบลราไวย์และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาแหลมพหรมเทพวันละหลายพันคนและสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น

สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากศิลปินหลายสิบชีวิตอาทิ การแสดงภาคเขียนผ้าบาติก สีน้ำมัน สีน้ำ การจัดโชว์ และขายอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีทั้งหาอาหารทั่วไป และอาหารดั้งเดิมของคนราไวย์ที่ไม่สามารถหาทานได้จากที่อื่น รวมทั้งอาหารขึ้นชื่อเมนูต่างๆ รวมถึงศิลปะพื้นบ้านของชุมชนชาวไทยใหม่ การแสดงสินค้าพื้นบ้านที่ผลิตเฉพาะในพื้นที่ตำบลราไวย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ยังกล่าวถึง แนวทางในการส่งเสริมเพื่อส่งให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหลังเสร็จสิ้นโครงการในแต่ละปีงบประมาณว่า จะเน้น ส่งเสริมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว การส่งเสริมพื้นฐานของการประกอบอาชีพในตำบลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านกลองยาว รองเง็ง งูลูลูเป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.