อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 12

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 12

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 12 ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวรายงานในพิธี

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งในเรื่องประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การพัฒนาสินค้า บริการทางวัฒนธรรม ให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืน และการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป จึงได้จัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเปิดเวทีภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ให้เผยแพร่และเกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายเพื่อสร้างฐานรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด ระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.