ราชภัฏภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ราชภัฏภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ราชภัฏภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ราชภัฏภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ราชภัฏภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา” ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ลงนามถวายพระพร ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายคำราชสดุดี รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2521 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 36 รวมจำนวน 75 ครั้ง โดยมีบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 2,126,324 คน ยังความซาบซึ้ง และปลื้มปีติยินดีแก่บัณฑิต ญาติพี่น้อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของชาวราชภัฏ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.