ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้มีการจัดสัมมนาสมุนไพร เเพทย์เเผนไทยใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทย์ฯ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่น

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครู ประจำปี 2560

 

Related Post

Leave a Reply