โครงการ “Young Artist” โดย โรงเรียนนาฎยสากลภูเก็ต (PIDA DANCE ACADEMY)

โครงการ “Young Artist” โดย โรงเรียนนาฎยสากลภูเก็ต (PIDA DANCE ACADEMY)

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนาฎยสากลภูเก็ต (PIDA DANCE ACADEMY) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “Young Artist” ขึ้น ณ โรงเรียนนาฎยสากลภูเก็ต (PIDA DANCE ACADEMY) ห้างบิ๊กซี ชั้น 3 โดยมีตัวแทนบุคลากรจากโรงเรียนรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานได้แก่ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา), โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงการ “Young Artist” โดย โรงเรียนนาฎยสากลภูเก็ต (PIDA DANCE ACADEMY)
สำหรับโครงการ Young Artist เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้น้องๆ ที่รักในเสียงดนตรีและศิลปะการแสดง แต่ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในสิ่งที่ชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นน้องๆ ที่อยู่ในช่วงอายุ 10-16 ปี และเป็นโครงการที่จะสนับสนุนความสามารถของน้องๆ ต่อยอดไปถึงการให้ใบประกาศเกียรติคุณจากประเทศ Australia หลังจบหลักสูตรการเรียน ATOD รวมถึงน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานจะได้เข้าร่วมแสดงละครประจำปี “Moana The Musical 2017” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ Aphrodite Cabaret Show Phuket นี้ด้วย ซึ่งงานละครดังกล่าวจะเป็นการแสดงในรูปแบบของนาฎยศิลป์สากล เป็นการเสดงที่ผสมผสานกันอย่างสร้างสรรค์ ในศิลปะการร้องเพลง การเต้น และการแสดง ทั้งนี้ความสามารถด้านศิลปะในรูปแบบต่างๆ ของน้องๆ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างทักษะของร่างกายให้มีสมรรถภาพ มีความแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม และยังส่งเสริมด้านอารมณ์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และรสนิยมที่ดีของศิลปะอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.