อัยการภูเก็ต จัดงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล

อัยการภูเก็ต จัดงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีนางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายสุรศักดิ์ รักญาติ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 8 (จังหวัดภูเก็ต) นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 8(จังหวัดภูเก็ต) นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตนายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อัยการจังหวัดภูเก็ต นายณัฐพงษ์ พุฒแก้ว อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการตุลาการในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน

นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อัยการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทางสำนักงานคดีแรงงานเขต 8 (จังหวัดภูเก็ต) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ร่วมกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์บางส่วน จากจำนวน 40 เพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ชาวภูเก็ตได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงทำให้กับพสกนิกรชาวไทย อันเป็นแบบอย่างที่ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมาย และการเอารัดเอาเปรียบในทางกฎหมาย

นายชัยนันท์ กล่าวอีกว่า ส่วนรายได้จากการจำหน่ายบัตร 1,000 ใบ รวม 2,000,000 บาท มอบอัยการสูงสุดเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในส่วนของการจำหน่ายเสื้อสีน้ำเงิน ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในราคาตัวละ 500 บาท จำนวน 1,000 ตัว กำไรจากการจำหน่ายเสื้อ จำนวน 200,000 บาท มอบอัยการสูงสุด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ประสบอุทกภัย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.