เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดประกวดวงดนตรีสากล

เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดประกวดวงดนตรีสากล

เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมจัดประกวดวงดนตรีสากล

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน และเยาวชนมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ตามที่ตัวเองสนใจและถนัดการฝึกเล่นดนตรี และการร้องเพลงก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความชื่นชอบจากเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านการเล่นดนตรี และร้องเพลง ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ชมรมวิทยุกระจายเสียงภูเก็ต จัดให้มีการประกวดวงดนตรีสากลขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2556 ณ เวทีกลางสะพานหิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวทีการประกวดในครั้งนี้ ได้โชว์ความสามารถในการเล่นดนตรี และการร้องเพลง

สำหรับผู้เข้าประกวดฯจะต้องมี เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 20 ปี แต่ละวงต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ต้องไม่เกิน 3 คน โดยผู้ชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

น.ส.สมใจ กล่าวต่อไปอีกว่า การประกวดฯ จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกจะเริ่มประกวดฯ ในวันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น. และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น. ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล เยาวชนเมืองภูเก็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 ก.ค.2556 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต โทร.0-7621-0056 หรือสำนักงานชมรมวิทยุกระจายเสียงภูเก็ต โทร.0-7635-4195 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.phuketrbc.com

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.