พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด “ในหลวงเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต” ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด “ในหลวงเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต” ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่ม 9 ศิลปินทางด้านศิลปะในจังหวัดภูเก็ตได้แก่นายโสภณ ศุภวิริยากร นายชัยวัฒน์ แก้วนก นายพัฒน์ แก้วดำ นายอภินันท์ สาโรชวงศ์ นายสุนทร บุญโอภาส นายวิรัตน์ อุตคุต นายประเสริฐ ก้องวุฒิเวทย์ นางกรรณิการ์ แก้วดำ และนายวิชัย ดำมาก โดยประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินทั้ง 9 ท่าน และนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพวาด รวมทั้งนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งการจัดนิทรรศการภาพเขียนระบายสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นผลงานของกลุ่ม 9 ศิลปิน จำนวน 45 ภาพ และผลงานของเยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพ ระบายสี หัวข้อ “ในหลวงเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต” จำนวน 20 ภาพ รวม 65 ภาพ โดยจะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปทางด้านศิลปะจากกลุ่ม 9 ศิลปินอีกด้วย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจชมนิทรรศการครั้งนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้-27 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00-22:00 น. ณ บริเวณชั้น 1-2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
เทิดไท้-15 เทิดไท้-19 เทิดไท้-22

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.