สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 2562

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 2562

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการร่วมทำบุญแก่ศาลเจ้าต่างๆ ได้แก่ ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่(สามกอง) ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย และศาลเจ้าบางเหนียว ในโอกาสสืบสานเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.