ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เวลา ๐๗.๐๐ น. : พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๙.๑๕ น. : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๙.๐๐ น. : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ, องค์กรเอกชน/นักเรียน/นักศึกษา : เครื่องแบบหน่วยงาน, จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา, ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านและ พี่น้องประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยพร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

สถานที่จอดรถ : สนามชัย, ทางขึ้นเขาโต๊ะแซะ, โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี, ศาลาประชาคม, หอประชุมผู้สูงอายุ, เทศบาลนครภูเก็ต

และขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน และร่วมทาสีเกาะกลาง ฟุตบาท ตีเส้นจราจร ทำความสะอาด และเก็บขยะ ตั้งแต่สี่แยกสะพานหิน ถึงวงเวียนกระเฌอ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน และร่วมปลูกต้นโกงกาง ต้นจิกทะเล ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และเก็บขยะพื้นที่รอบๆ บริเวณสวนสาธารณะสะพาน

กำหนดการเดินรถ รถที่มาจากถนนภูเก็ต ให้เลี้ยวขวาผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เลี้ยวซ้ายเลียบคลองบางใหญ่ หรือถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี สำหรับรถที่มาจากสะพานเทพศรีสินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หรือเลี้ยวซ้ายเข้าถนนภูเก็ต
สถานที่จอดรถ ลานจอดรถสนามฟุตบอล – โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน , ลานอเนกประสงค์สะพานหิน และบริเวณถนนเลียบบางใหญ่

เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง)
การแต่งกาย : จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร., ประชาชน ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.